the last song

19 tekstów – auto­rem jest the last song.

Zraniłeś.

Ukochany!
Zra­niłeś mnie.
Zra­niłeś mo­je ser­ce,choć pow­tarzałam Ci,że jak znik­niesz,ono pęknie na drob­ne kawałki.
Zra­niłeś moją duszę,zag­nieżdżając się w niej,a następnie wy­rywając cząstkę siebie z niej.
Zra­niłeś mo­je ciało,uka­zując się przed tobą cała,zmuszając się do niegodnych [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 2 listopada 2016, 22:22

Nieważne ile ra­zy po­wiesz-Kocham Cię.
Nieważne ile ra­zy po­wiesz-Śliczna jesteś.
Nieważne ile ra­zy po­wiesz-Przy­jadę do Ciebie.
Nieważne ile ra­zy po­wiesz-Chcę spędzić z Tobą resztę życia.
Nieważne ile ra­zy po­wiesz-Po­całuj mnie.
Nieważne ile ra­zy po­wiesz-Chcę być tym ostatnim.
Nieważne ile ra­zy po­wiesz-Chodź do mnie.
To nic nie zmieni. Na­dal będziesz ni­cością,w której zagłębia się mo­ja dusza,serce. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 listopada 2016, 22:09

-Nie lu­bię Cię.-powiedziała.
-Co?-spy­tał jej.
-Nie lu­bię Cię.-powtórzyła.
-Kocha­nie,wys­tar­czy,że mnie kochasz,nie mu­sisz mnie lu­bić.-od­parł i szel­mow­sko uśmie­chnął się. 

myśl • 2 listopada 2016, 22:03

Po ja­kimś cza­sie wreszcie człowiek uka­zuję swo­je praw­dzi­we ja... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 lipca 2015, 23:18

Życie...cza­sem jes­teśmy w do­le, al­bo w górze. Nie roz­pie­szcza nas, ale też su­rowo nie kara 

myśl • 27 czerwca 2015, 21:17

Życie...na początku roz­pie­szcza nas, a po­tem da­je ko­pa w tyłek. 

myśl • 7 kwietnia 2015, 18:50

Żyję cicho, w środ­ku krwawiąc 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 marca 2015, 20:54

Mam dość ludzi, którzy myślą o so­bie i nie widzą jak ich blis­cy pot­rze­bują ich. Na­wet w naj­gor­szych mo­men­tach są egois­ta­mi...Nig­dy nie po­myślą o oso­bie, która wiele poświęciła dla niej. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 lutego 2015, 22:17

Jak ktoś Cię uni­ka, nie pisze, nie dzwo­ni. To są syg­nały, które po­wiada­miają, że coś się dzieje lub coś da­na oso­ba ukrywa. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 października 2014, 22:14

Szczęście jest jak wiatr, szyb­ko przemija... 

myśl • 14 czerwca 2014, 22:23
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

2 listopada 2016, 22:35Sexoh't sko­men­to­wał tek­st Zraniłeś.  

2 listopada 2016, 22:18Saltantem ad mor­tem sko­men­to­wał tek­st Nieważne ile ra­zy po­wiesz-Kocham [...]

14 lipca 2015, 01:01Rozgoryczona K sko­men­to­wał tek­st Po ja­kimś cza­sie wreszcie [...]

13 lipca 2015, 23:34nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Po ja­kimś cza­sie wreszcie [...]

13 lipca 2015, 23:18the last song do­dał no­wy tek­st Po ja­kimś cza­sie wreszcie [...]

27 czerwca 2015, 21:17the last song do­dał no­wy tek­st Życie...czasem jes­teśmy w do­le, [...]

7 kwietnia 2015, 20:30Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Życie...na początku roz­pie­szcza nas, [...]

7 kwietnia 2015, 19:37nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Życie...na początku roz­pie­szcza nas, [...]

7 kwietnia 2015, 19:32wdech sko­men­to­wał tek­st Żyję cicho, w środ­ku [...]